Reklamacje

 

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.
Odpowiadamy za wady, jakie ma towar przy dostawie, i które wystąpią na nim w ciągu kolejnych 24 miesięcy. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nowo powstałe wady, w szczególności wskutek niewłaściwego używania. W przypadku użytego towaru nie odpowiadamy za wady odpowiadające stopniowi zużycia, jakie użyty towar miał przy doręczeniu. W przypadku towaru z oznaczonym terminem przydatności odpowiadamy także za to, że dany towar będzie się w tym okresie nadawał do użytku.

Uprzedzamy, że nadwrażliwości lub reakcji alergicznej na dostarczony towar nie można uważać za wadę towaru. Tak samo za wadę towaru nie można uważać wad upominków i innych bezpłatnych świadczeń, których udzielamy ponad ramy Państwa zamówienia. Zdjęcia towaru w naszym sklepie internetowym mają charakter ilustracyjny i nie stanowią wiążącego przedstawienia właściwości towaru (opakowanie towaru może na przykład różnić się z powodu zmiany opakowania przez producenta).

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@elancosmetics.eu, telefonicznie: +48 518864931 lub korespondencyjnie: ELAN PROFESSIONAL LINE Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 9 lok 304, 11-041 Olsztyn.

Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się poniżej i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Reklamowany produkt należy dostarczyć w stanie kompletnym, w takim przypadku należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o ujawnieniu wady. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Jednocześnie w zakresie składanej reklamacji wskazujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest ELAN PROFESSIONAL LINE Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 31 lok 7, 10-508 Olsztyn („Administrator”).
 2. Administrator danych jest Pan Pawel Napiorkowski, z który można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: contact@elancosmetics.eu
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy
  b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami. Pani/Pana dane przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami.
 7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym wobec przetwarzania tych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - cofnięcia swojej zgody na wskazany cel przetwarzania danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, kiedy będziesz potrzebować

Koszyk sklepowy

Koszyk jest pusty